กกต.ตั้ง พ.ต.อ.จรุงวิทย์เป็นเลขาธิการ กกต.แล้ว

ประธาน กกต.ลงนามสัญญาจ้าง พ.ต.อ.จรุงวิทย์เป็นเลขาธิการ กกต.คนใหม่ หลังตำแหน่งว่างมากว่า 2 ปี เตรียมส่งเรื่องประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (17 พ.ค.) นายศุภชัย สมเจริญ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ลงนามในสัญญาว่าจ้าง พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา ตามที่กกต.มีมติเป็นเอกฉันท์เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคมที่ผ่านมาคัดเลือกให้ พ.ต.อ.จรุงวิทย์ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ กกต.และมติ กกต.วานนี้ (16 พ.ค.) ที่ให้เซ็นสัญญาจ้าง และมีคำสั่งแต่งตั้งให้ พ.ต.อ.จรุงวิทย์ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ กกต.โดยมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ก่อนที่จะส่งเรื่องประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พ.ต.อ.จรุงวิทย์ได้ยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นพนักงาน กกต.เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคมที่ผ่านมาตามที่ระเบียบ กกต.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งเลขาธิการ กกต. 2560 ข้อ 7 วรรคสอง กำหนดว่าเมื่อได้รับคัดเลือกจาก กกต.แล้วจะต้องลาออกจากตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานหน่วยงานของรัฐที่ดำรงตำแหน่งอยู่ภายใน 15 วัน นับแต่วันได้รับการคัดเลือก ซึ่งเงื่อนไขตามสัญญาจ้างกำหนดให้ พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ดำรงตำแหน่งเป็นเวลา 5 ปี คือตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2565 โดยจะประเมินผลการปฏิบัติงานทุกปี หากไม่ผ่าน กกต.สามารถยกเลิกสัญญาจ้างได้

ทั้งนี้ ตำแหน่งเลขาธิ การกกต.ว่างเว้นมานานกว่า 2 ปี หลังจากที่ กกต.มีมติเลิกจ้างนายภุชงค์ นุตราวงศ์ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2558 แม้ว่าจะประกาศรับสมัครและ กกต.มีมติคัดเลือกนายอำพล วงศ์ศิริ อดีตเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) แต่ที่สุดได้ยกเลิกการคัดเลือก เนื่องจากนายอำพล ติดปัญหา ป.ป.ช.ชี้มูลว่าปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในขณะดำรงตำแหน่งเลขาธิการป.ป.ท.

ต่อมาได้มีความเปลี่ยนแปลงในส่วนของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยกรรมการการเลือกตั้งที่กำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะดำรงตำแหน่งเลขาธิการ กกต. การคัดเลือกจึงล่าช้ามา อย่างไรก็ตาม เมื่อทำสัญญาจ้างและประธาน กกต.ได้ลงนามคำสั่งแต่งตั้ง พ.ต.อ.จรุงวิทย์ เป็นเลขาธิการ กกต.แล้ว เมื่อพนักงาน กกต.รับทราบจึงได้เข้าแสดงความยินดีกับเลขาธิการ กกต.คนใหม่อย่างต่อเนื่องและคึกคักกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ กกต.มีมติคัดเลือก ประกอบกับ พ.ต.อ.จรุงวิทย์เพิ่งเดินทางกลับมาจากดูการเลือกตั้งที่ประเทศมาเลเซีย เมื่อเดินทางกลับมาจึงมีเจ้าหน้าที่มาแสดงความยินดี.-สำนักข่าวไทย