ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา

นักเศรษฐศาสตร์ชี้ว่าพรรคการเมืองให้คำมั่นสัญญาว่าจะเลือกงบประมาณรายจ่ายประจำปีสำหรับสวัสดิการสังคมเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 350,000 ล้านบาทเพื่อลดช่องว่างระหว่างคนรวยและคนจน นายสมชายใจจิตโชติผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยกล่าวในวันนี้ว่ารัฐบาลใช้จ่ายเงินประมาณร้อยละ 7.8 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศในด้านสวัสดิการสังคมซึ่งน้อยกว่าร้อยละ 20

ในประเทศสมาชิกอื่น ๆ ขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา เขาแนะนำให้เพิ่มงบประมาณเป็นร้อยละ 10 ของ GDP หรือ 350 พันล้านบาทซึ่งสูงกว่าค่าใช้จ่ายในปัจจุบัน นายสมชายกล่าวในการเสวนาโดยฟอรั่มที่จัดทำโดยสถาบันของเขาว่าพบว่าเอกสารที่เป็นเงินสดช่วยลดช่องว่างรายได้อย่างมีนัยสำคัญ จำนวนคนที่ด้อยโอกาสที่ได้รับจากรัฐบาล ประมาณ 100 พันล้านคนต่อปี ไม่มากนักและเขาก็เสนอแนะว่าเอกสารล่าสุดที่เพิ่งได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีประมาณ 38,000 ล้านบาทมีแรงจูงใจทางการเมืองเมื่อมีการเลือกตั้งในเดือนกุมภาพันธ์