ความหลากหลายของความเสี่ยงที่เกิดขึ้น

การคลอดในประเทศสหรัฐอเมริกาเชื่อมโยงทารกของพ่อที่มีอายุมากขึ้นด้วยความหลากหลายของความเสี่ยงที่เกิดขึ้นรวมทั้งน้ำหนักทารกแรกเกิดและอาการชักข้อมูลยังชี้ให้เห็นว่าอายุของพ่อสามารถเอาชนะสุขภาพของมารดาระหว่างตั้งครรภ์โดยเฉพาะความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวาน เรามักจะมองไปที่ปัจจัยมารดาในการประเมินความเสี่ยงที่เกิดจากการคลอดบุตร

แต่การศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าการมีลูกน้อยที่แข็งแรงเป็นกีฬาของทีมและอายุของพ่อก็มีส่วนช่วยให้ทารกมีสุขภาพดีเช่นกัน” ไมเคิลไอเซนเบิร์ก, MD, รองศาสตราจารย์กล่าว ระบบทางเดินปัสสาวะ ข้อมูลจากการคลอดมากกว่า 40 ล้านคนแสดงให้เห็นว่าทารกที่คลอดจากบรรพบุรุษของ “อายุพ่อขั้นสูง” ซึ่งใกล้เคียงกับอายุมากกว่า 35 ปีมีความเสี่ยงสูงขึ้นสำหรับผลลัพธ์การคลอดที่เกิดไม่พึงประสงค์เช่นน้ำหนักแรกเกิดอาการชักและความจำเป็นในการระบายอากาศ ทันทีหลังคลอด โดยทั่วไปอายุของพ่อที่มีอายุมากกว่าความเสี่ยงมากขึ้น ตัวอย่างเช่นผู้ชายที่อายุ 45 ปีขึ้นไปมีโอกาสเกิดเด็กคลอดก่อนกำหนด 14 เปอร์เซ็นต์และผู้ชายที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไปมีแนวโน้มที่จะมีเด็กที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิดร้อยละ 28