ญี่ปุ่นเตรียมอนุมัติยาต้านไวรัส รักษาผู้ป่วยโควิด-19

ญี่ปุ่นเตรียมอนุมัติยาต้านไวรัสเรมเดซิเวียร์ เพื่อใช้รักษาผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีอาการรุนแรง มีข้อมูลว่ายาเรมเดซิเวียร์มีประสิทธิภาพในการรักษาโรคโควิด-19 ได้ดี สามารถช่วยให้ผู้ป่วยติดเชื้อฟื้นตัวได้เร็วกว่า 30%

สำนักข่าวเอ็นเอชเคของญี่ปุ่น รายงานว่า กระทรวงสาธารณสุขญี่ปุ่นมีแนวโน้มจะเร่งอนุมัติยาต้านไวรัสเรมเดซิเวียร์ เพื่อใช้รักษาผู้ป่วยโควิด-19 เช่นเดียวกับสหรัฐที่ไฟเขียวให้ใช้ยาต้านไวรัสดังกล่าวในการรักษาผู้ป่วยได้เป็นกรณีฉุกเฉิน ทั้งนี้ ทีมงานที่ปรึกษาของรัฐมนตรีสาธารณสุขญี่ปุ่นจะประชุมหารือกันวันนี้ เพื่อพิจารณาอนุมัติให้ใช้ยาเรมเดซิเวียร์รักษาผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีอาการป่วยรุนแรง

มีข้อมูลว่ายาเรมเดซิเวียร์มีประสิทธิภาพในการรักษาโรคโควิด-19 ได้ดี สามารถช่วยให้ผู้ป่วยติดเชื้อฟื้นตัวได้เร็วกว่าถึงร้อยละ 30 เมื่อเทียบกับการรักษาตามปกติ และมีแนวโน้มทำให้ผู้ป่วยติดเชื้อมีสถิติเสียชีวิตลดลง