ติวเข้ม”นวดไทย” ที่กำลังจะได้รับการขึ้นบัญชี เป็นมรดกโลกทางภูมิปัญญาที่จับต้องไม่ได้ในปีนี้

กรมการแพทย์แผนไทยฯ ติวเข้ม”นวดไทย” ที่กำลังจะได้รับการขึ้นบัญชี จาก ยูเนสโก ให้เป็นมรดกโลกทาง ภูมิปัญญาที่จับต้องไม่ได้ ในปีนี้

นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและ การแพทย์ทางเลือกเปิดเผย ว่าปีนี้จะมีข่าวดีที่ “นวดไทย”จะได้รับการขึ้นบัญชีเป็น มรดกโลกทางภูมิปัญญาที่จับต้องไม่ได้ ทำให้ช่วงนี้ประเทศไทย ในหลายภาคส่วนต้องแสดงให้ นานาประเทศได้รับรู้ว่า “นวดไทย”มีความพิเศษและมีเอกลักษณ์ สมกับเป็นภูมิปัญญา ของชาติไทย

โดยกรมการแพทย์แผนไทย จะร่วมมือกับทุกหน่วยงานกำกับมาตรฐาน นวดไทย โดยหามาตรฐานที่เป็นแกนกลาง เพื่อให้สามารถชี้วัดได้อย่างชัดเจนว่านวดไทย มีเอกลักษณ์ต่างจาก การนวดของประเทศอื่นอย่างไร

นอกจากนี้การนวดไทยของแต่ละภาคยังมีรายละเอียดแยกย่อย เช่นภาคเหนือมีการตอกเส้น อีสานมีการนวดขิดเส้น ภาคใต้มีการ ลังกาสุกะ ซึ่งเป็นการนวดด้วยวิธีผสมผสาน ตามแบบเฉพาะของภาคนั้นนั้น กรมการแพทย์แผนไทย ฯ ต้องนำเสนอรายละเอียดการนวดของแต่ละภาคเหล่านี้ ร้อยเรียงเป็นเป็นความแตกต่างที่ล้วนเป็นเสน่ห์สำคัญของการนวดไทย ที่ทำให้นวดไทยได้รับความนิยมไปทั่วโลก

ทั้งนี้การจะพิจารณาให้”นวดไทย” เป็นมรดกโลกทางภูมิปัญญาที่จับต้องไม่ได้ ไทยยังจะต้อง นำเสนอวิธีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และวิธีคุ้มครองรักษาเอกลักษณ์นวดไทย เพื่อให้ UNESCoได้เห็นอย่างชัดเจนด้วย

ล่าสุดกรมการแพทย์แผนไทยจะได้จัดทำแผนนวดไทยโอทอป ที่จะทำให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับประชาชนไทย ได้อย่างถูกต้องตามตำรับแบบแผน เพื่อผู้ที่มานวดจะได้รับการรักษาอย่างถูกต้องเป็นผลลัพธ์ รูปธรรมที่จะแสดงไปสู่สายตาชาวโลกด้วย