นายกฯ เตรียมร่วมประชุมสุดยอดผู้นำลุ่มน้ำโขงตอนล่างที่กัมพูชา

“พ.อ.อธิสิทธิ์” เผยนายกฯ เตรียมร่วมประชุมสุดยอดผู้นำลุ่มน้ำโขงตอนล่าง ครั้งที่ 3 ที่เมืองเสียมราฐ กัมพูชา 5 เม.ย.นี้ เพื่อร่วมกันบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในแม่น้ำโขงอย่างยั่งยืน

พ.อ.อธิสิทธิ์ ไชยนุวัต ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีกำหนดการเดินทางเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำลุ่มน้ำโขงตอนล่าง ครั้งที่ 3 ที่เมืองเสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา ในวันที่ 5 เมษายน 2561 ซึ่งการประชุมดังกล่าวเป็นการกำหนดบทบาทหน้าที่ของประเทศริมฝั่งแม่น้ำโขง 4 ประเทศ ได้แก่ ไทย ลาว เวียดนาม และกัมพูชา ในการพัฒนาอย่างยั่งยืน และการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและทรัพยากรที่เกี่ยวข้องในแม่น้ำโขง โดยไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย

พ.อ.อธิสิทธิ์ กล่าวว่า ในการประชุมครั้งนี้ จะมีการรับรองปฏิญญาเสียมราฐ ที่จะช่วยเพิ่มพูนความพยายามและความเป็นหุ้นส่วนของประเทศสมาชิกในการพัฒนาและบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของลุ่มแม่น้ำโขง ซึ่งร่างปฏิญญานี้มีข้อเสนอผลการดำเนินงานที่สำคัญต่างๆ เช่น การสนับสนุนการนำแนวทางการบริหารจัดการลุ่มน้ำแบบบูรณาการมาใช้ตามยุทธศาสตร์ มีการนำผลการศึกษาการบริหารจัดการและการพัฒนาที่ยั่งยืนของแม่น้ำโขง รวมทั้งการศึกษาผลกระทบโครงการไฟฟ้าพลังน้ำบนแม่น้ำโขงสายประธาน มาพิจารณาดำเนินการ และจะเพิ่มพูนความร่วมมือกับจีนและเมียนมา ในกรอบความร่วมมือที่เกี่ยวกับการวิจัยทรัพยากรน้ำ.-สำนักข่าวไทย