ลงนามในสนธิสัญญามิตรภาพกับกลุ่ม

ผู้โดยสารต้องได้รับความสำคัญ ผลักดัน EXECS ‘ลูกค้าเป็นกษัตริย์’ สหภาพการค้าของการบินไทยได้โจมตีนักบิน 2 คนเพื่อเรียกร้องค่าโดยสารชั้นหนึ่งจากผู้โดยสารในพื้นที่ห่างไกลซึ่งทำให้เที่ยวบินซูริค – กรุงเทพฯในวันที่ 11 ตุลาคมล่าช้าถึงสองชั่วโมงแม้ว่าผู้บริหารของสายการบินจะปฏิรูปสายการบินแห่งชาติ ผู้บริหารของบริษัทการบินไทยได้ให้คำมั่นที่จะสนับสนุนวัฒนธรรม “ลูกค้าคือกิ่ง”

และให้คำมั่นว่าจะใช้ความขัดแย้งเป็นโอกาสในการปรับปรุงการดำเนินงานของสายการบินแห่งชาติ “นักบินไม่ได้ละเมิดขั้นตอนใด ๆ โดยยืนยันว่าพวกเขาควรจะได้รับที่นั่งชั้นหนึ่งในเที่ยวบิน 10 ชั่วโมง แต่นั่นไม่ใช่จุดจบของเรื่อง” ประธานสหภาพแรงงานการบินไทยนายดำรงค์วณิชย์กล่าวกับสื่อมวลชน ในการพบปะกับข้าราชการไทยปานามายังได้แสดงความสนใจในการเป็นพันธมิตรกับอาเซียนและลงนามในสนธิสัญญามิตรภาพกับกลุ่ม