สหรัฐฯประกาศคุมเข้มการออกวีซ่าป้องกันชาวต่างชาติมาคลอดลูกเพื่อเอาสัญชาติ

กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ประกาศกฎใหม่เกี่ยวกับวีซ่าเพื่อควบคุมทัวร์คุณแม่หรือชาวต่างชาติที่เดินทางเพื่อมาคลอดบุตรที่สหรัฐฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุตรของตนได้สิทธิพลเมืองสหรัฐฯบันทึกรัฐบาลกลางเผยแพร่เอกสารที่ระบุว่ากฎใหม่นี้ห้ามมิให้ออกวีซ่าธุรกิจท่องเที่ยวประเภทบีให้แก่หญิงตั้งครรภ์ที่เดินทางมาสหรัฐฯด้วยจุดประสงค์เพื่อให้บุตรได้

สัญชาติอเมริกันหลังการคลอดดังนั้นสำนักงานกงสุลจึงควรปฏิเสธการออกวีซ่าธุรกิจ/ท่องเที่ยวประเภทบีให้แก่ชาวต่างชาติที่มีพฤติกรรมและข้อมูลประกอบที่ทำให้เจ้าหน้าที่เชื่อว่า มีเจตนาเดินทางมาสหรัฐฯ เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวกฎข้อสุดท้ายชี้ถึงความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบของบุคคลประเภทดังกล่าวต่อความมั่นคงและการบังคับใช้กฎหมายของประเทศ อันรวมถึงอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวคลอดบุตรกฎใหม่นี้จะถูกเผยแพร่อย่างเป็นทางการและเริ่มบังคับใช้ในวันศุกร์ ทั้งนี้ วีซ่าธุรกิจ/ท่องเที่ยวประเภทบี เป็นวีซ่าสำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางมาพำนักในสหรัฐฯ ชั่วคราว เพื่อทำธุรกิจหรือท่องเที่ยว อนึ่ง รัฐธรรมนูญสหรัฐฯ กำหนดให้บุคคลใดก็ตามที่เกิดในสหรัฐฯ ได้รับสิทธิในความเป็นพลเมืองสหรัฐฯ โดยโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา กล่าวว่ารัฐบาลกำลัง “ศึกษาอย่างจริงจัง” เพื่อยกเลิกสิทธิดังกล่าว