หอระฆังวัดพังทลาย 9 เจ็บ

มีคนงานจำนวนเก้าคนได้รับบาดเจ็บอย่างจริงจังราวสี่คนเมื่อพระธาตุระฆังโบราณในวัดพระยารัตน์ทางฝั่งธนบุรีของกรุงเทพมหานครพังลงในตอนเที่ยงวันนี้ (25 กันยายน 2561) หนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยรายงาน

มีผู้ทำงานทั้งหมด 15 คนภายในบริเวณวัดเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น คนงานอีกหกคนกำลังตรวจสอบอาคารเก่าอีกแห่งหนึ่งภายในบริเวณวัด

หัวของทีมบูรณะได้ปิดล้อมพื้นที่และห้ามบุคคลภายนอกเข้ามาใกล้สถานที่