เครื่องมือระดับโมเลกุลที่มีประโยชน์

ฟังก์ชั่นนี้เกิดขึ้นเป็นระดับนาโนเทคนิคการวัดขั้นสูงที่มีความไวสูงและมีความละเอียดทางเวลาสูงเลเซอร์โฟโตไลซิสแฟลชซึ่งใช้แสงเลเซอร์ในการกระตุ้นปฏิกิริยา การเปลี่ยนสีของโปรตีนที่ได้รับผลกระทบจากแสงเลเซอร์นั้นถูกตรวจสอบโดยเซ็นเซอร์ที่ไวต่อแสง การค้นพบเหล่านี้จะช่วยให้เราเข้าใจโปรตอนและกลไกการขนส่งไอออนอื่น ๆ ได้ดีขึ้น

สามารถกลายเป็นเครื่องมือระดับโมเลกุลที่มีประโยชน์สำหรับนักวิจัย”ตัวอย่างเช่นในออโทจีเนติกส์ซึ่งเป็นวิธีการใหม่ในการควบคุมปรากฏการณ์เซลล์ต่าง ๆ ด้วยแสง Schizorhodopsins สามารถใช้ในการควบคุมค่า pH ภายในเซลล์หรือจุลินทรีย์ที่มีแสงเนื่องจากค่า pH สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยการเปลี่ยนความเข้มข้นของโปรตอน